2020/21 sügis 2018/19 sügis
Kolm Põrsakest
partneri kirjeldus
 • Kolm Põrsakest on Eesti parimast õpilasfirmast välja kasvanud äge noorte ettevõtte, mille peamine tegevus on teaduse populariseerimine.
 • Kolme Põrsakese missiooniks on motiveerida lapsi ja noori teadust avastama, uudishimulik olema ja kriitiliselt mõtlema, inspireerides seeläbi järgmist põlvkonda maailma muutma.
 • Katsetamisjulgus, uudishimu, teaduspõhisus ja ambitsioonikus on väärtused, mida Kolm Põrsakest peab kõige olulisemaks ning mida püüab oma tegevusega edasi kanda.
 • Väärtusi kanname edasi peamiselt teadusteatri ning teadusringide tegevusega. Teadusteater on lõbus etteaste, millega haaratakse publiku tähelepanu põnevate teaduskatsetega. Teadusring on iganädalane huviring lastele, kus koos avastatakse maailma ning teadust.
 • ülesanded
 • Kolm Põrsakest on väga äge võimalus enda loovaid ideid turunduses rakendada ja proovida – oleme kõigeks valmis, kui see ära põhjendada. Tudengid on oodatud meie meeskonnaüritustele ja muudele põnevatele tegevustele. Suurepärane arengukeskkond tudengitele.
 • Tudengite peamine ülesanne on toetada turundusstrateegia rakendamist analüüsiga.
 • Alguses keskendume strateegialoomele ja selle analüüsile, hiljem konkreetsete turundustegevuste analüüsile.
 • Ülesanded muutuvad ka konkreetsemaks, kui tegevus algab.
 • koostöö eesmärgid
 • Turundusklubi tudengitega on koostöö lõpuks käivitatud regulaarne turundusprotsess Kolmes Põrsakeses ning analüüsitud, mis on 3 efektiivsemat kanalit nii teadusteatri kui ka teadusringide turundamisel.
 • Tudengid on saanud väljendada enda loovust ning teadmisi unikaalses keskkonnas ja sellest õppida.
 • Karateklubi Falco
  partneri kirjeldus
 • Karateklubi Falco MTÜ on üks edukaimaid ja pikima ajalooga võistluskarate klubisid Eestis. MTÜ liikmeteks on treenerid, kes viivad klubis läbi karate-treeninguid.
 • Põhiline tegevusvaldkond on sportlike eluviiside propageerimine läbi karatespordi.
 • Selleks korraldatakse regulaarseid grupitreeninguid eelkõige lastele ja noortele. Samuti viiakse läbi koolitusi ja lõbusaid sünnipäevi lastele, kus tutvustatakse karated ja räägitakse ohutust käitumisest erinevates elusituatsioonides.
 • ülesanded
 • Sellel sügisel saab klubi asutamisest 30 aastat (oktoober 1989) ning see juubel on üks võimalikke projekte, mille elluviimisse soovitakse Turundusklubi kaasata.
 • Teine valdkond on karate, Karateklubi Falco ja klubi pakutavate teenuste üldine turundamine, mille mõõdetavaks tulemuseks võiks olla uute liitujate arv treeningrühmades või ka jälgijate arv sotsiaalmeedias.
 • Lisaks täitub Eesti karates laiemalt üks ümmargune number. Aastal 2020 tähistatakse Eesti karate 50 juubelit. Karateklubi Falco juhatuse liige Lauri Mengel on ka Eesti Karate Föderatsiooni juhatuses ja seega võiks projekt “Eesti Karate 50” saada tulevikus üheks koostööobjektiks.
 • koostöö eesmärgid
 • Koostöö eesmärkideks oleks Karateklubi Falco kui brändi ja otseselt klubi teenuse efektiivsema turundamisstrateegia välja töötamine ja ka algfaasis rakendamine. Mõõdetavad tulemused võiks olla uute liitujate arv koostöö perioodil, sotsiaalmeedias lisandunud jälgimise, jagamiste ja meeldimiste hulk.
 • Seda saab tähe üldiselt läbi karate kui spordiala turundamise Karateklubi Falco nime kaudu või näiteks konkreetse projektina “Falco 30”.
 • Solve et Coagula
  partneri kirjeldus
 • Solve et Coagula on asutatud aastal 2013. Osaühing tegeleb sotsiaalse ettevõtlusega ehk lühidalt öeldes proovib lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta.
 • Solve et Coagula valmistab, renoveerib ja meisterdab tooteid suurtootjate jääki minevast ja ebastandardsest materjalist. Seejuures on töölised valdavalt vähenenud või puuduva töövõimega inimesed, kes töötavad tegevusjuhendajate juhendamisel.
 • Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei ole kohe valmis avatud tööturul tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes.
 • ülesanded
 • Tudengitel on võimalus lahendada väga erinevaid ülesandeid ning täpsemalt selguvad need koostöö alguses.
 • Mõned võimalused:
  emotsionaalse väärtusega toodete turundamine;
  mõtlemine, kuidas muuta inimesi keskkonnateadlikumaks, kuidas organiseerida tööd ja tegevust haavatavatele sihtrühmadele nagu erivajadustega inimesed;
  kommunikatsiooni parendamine selles osas, et jäägid leiaksid tee ümbertöötlemisse, mitte lihtsalt prügimäele;
  välisturgudele jõudmisele kaasa aitamine.
 • koostöö eesmärgid
 • Solve et Coagula näitel on tegu noore ja areneva sotsiaalse ettevõttega. See tähendab, et põhitöö ehk inimeste juhendamine ja tegevuste-toodete-materjalide ja igapäevateemadega tegelemine võtab palju ajaressurssi ära.
 • Samas on ettevõttel palju arengupotentsiaali ning ettevõte loodab loovate ja turundushuviliste tudengite abiga oma turunduslikku poolt edendada ja seeläbi eesmärkidele lähemale jõuda.
 • Spordiareenid
  partneri kirjeldus
 • Spordiareenid OÜ tegeleb spordiväljakute ehitamise ja hoolduse, spordiinventari müügi ja paigaldusega ning konsultatsiooniga alates 2009. aastast.
 • Ettevõtte missioon on muuta sportimiskeskkond igal tasemel ja igas vanuses spordisõpradele vastupidavaks, turvaliseks, atraktiivseks ja mitmekülgseks.
 • Firma on esimesena Eestisse toonud näiteks spordiväljakute plastikkatted Sport Court'ilt (USA), sisetenniseväljakute vaipkatted Schöpp'ilt (Saksamaa), padel-väljakud Euronix'ilt (Hispaania) ja korvpalli viskemasinad Dr. Dish'ilt (USA).
 • ülesanded
 • Turundusklubi partnerluse raames pakub Spordiareenid tudengitele võimalust luua kaasa täiesti eraldi projektis: Dr. Dish korvpalli viskemasina tutvustamises.
 • Selleks vajalikud sammud on turu kaardistamine ja turundustegevuste paikapanek. Fookus on Eestil, kuid ettevalmistavad tegevused ka Läti turul tegutsemiseks.
 • Vaata viskemasina tutvustusvideot siit.
 • koostöö eesmärgid
 • Spordiareenid on projekti edukaks kulgemiseks koostöö eesmärgid põhjalikult läbi mõelnud. Mõned nende eesmärkidest:
  kaardistada Dr. Dish viskemasinate turupotentsiaal;
  koostada andmebaas potentsiaalsetest klientidest ja olemasolevatest viskemasina kasutajatest;
  tõsta potentsiaalsete klientide ja tervikuna turu teadlikkust korvpalli viskemasinate kasutamise võimaluste kohta;
  koguda tagasiside olemasolevalt kasutajatelt;
  tegutseda aktiivselt sotsiaalmeedias, näiteks viia läbi uusi liitujaid kaasavaid kampaaniaid;
  teostada 2019. aasta lõpuks kaks Dr. Dish All-Star korvpalli viskemasina müüki.
 • KVARK
  partneri kirjeldus
 • KVARK teadusteater on sümbioos teadusest, inseneeriast ja esinemiskunstist. KVARK tegutseb iga päev, et innustada inimesi küsima, uurima ja avastama. Nad tahavad, et uuritaks sisu ja tausta, mitte lihtsalt ei lepitaks faktidega. Ainult nii saab liikuda lähemale teaduspõhisele ühiskonnale!
 • KVARK-i meeskond jaguneb kaheks – elamus ja lahendus. KVARK elamus tegeleb teadusliku meelelahutuse pakkumisega. Nad loovad üritustele sisu, teevad teadusteatrit ning nupukaid töötubasid.
 • KVARK lahendus loob sisukaid ja väärtuspõhiseid turunduslahendusi. Nende koostööpartneriteks on ettevõtted näiteks Paulig ja SLO, aga ka teised turundajad: näiteks Tank ja Optimist.
 • ülesanded
 • Kuna KVARK tegeleb turundusega, kuid samal ajal on ka neil endil palju projekte käsil, siis ülesandeid on alati palju. Lõplikud ülesanded saavad paika esimesel kohtumisel meeskonnaga ning nende kogus sõltub meeskonnaliikmete arvust.
 • Kohtumisel räägitakse ka läbi, millistes projektides kaasa löömise vastu on huvi ning millised jäävad kõrvale.
 • KVARK-i tegemistest saad hea ülevaate nende kodulehel ringi uudistades!
 • koostöö eesmärgid
 • valida välja projekt, mille kallal tegutseda;
  leida uued põnevad nurgad, mille alt projekti turundada – sotsiaalmeedias, raadios/telekas, trükimeedias jne;
  luua turundusplaan ja eesmärgid;
  koguda materjale ning viia turundusplaan ellu;
  analüüsida tulemusi ja teha kokkuvõte.
 • Digiturundaja
  partneri kirjeldus
 • Digiturundaja on turundus- ja reklaamiuudiste portaal, mille sihtgrupiks on valdavalt erinevas vanuses turundushuvilised, kes otsivad häid nippe ja soovitusi oma äri edendamiseks.
 • Digiturundaja lehelt leiab kasulikku infot igaüks, sest teemasid on erinevatest suundadest – sisuturundus, sisuloome, digilahendused, disain, kodulehtede loomine, SEO, reklaamid otsingumootorites, sotsiaalmeedia, audiovisuaalsed lahendused, värbamisturundus jpm.
 • Eesmärgiks on pakkuda artiklite ja uudiste näol informatsiooni, mis aitab äridel kasvada.
 • ülesanded
 • Digiturundaja pakub tudengitele mitmeid turundusalaseid väljakutseid. Tööülesanded tudengitele:
  tudengid saavad käe külge panna turundusvõimaluste kaardistamisel ja nende elluviimisel;
  kasvatada Digiturundaja nähtavust;
  aidata Digiturundaja platvormidele sisu loomisel ja sisu loomisel uute ideede genereerimisel;
  hallata sotsiaalmeedia kanaleid ning kasvatada fännibaasi.
 • koostöö eesmärgid
 • Koostöö eesmärgiks on muuta läbi turundustegevuse ettevõte rohkem nähtavaks ja jõuda rohkemate inimesteni. Kavandada ja ellu viia turundusplaan ning aidata kaasa Digiturundajale arengule.
 • Youth Europa
  partneri kirjeldus
 • Youth Europa on rahvusvaheline organisatsioon, mis korraldab noortele (peamiselt vanuses 18-27) haridusliku sisuga laagreid, koolitusi ja töötube. Ühing on tegutsenud viis aastat ja on hetkel viies riigis – Eestis, Hispaanias, Rootsis, Slovakkias ja Kreekas.
 • Youth Europa kasutab oma töös mitte-formaalseid õppemeetodeid, ehk siis üritavad nad õppimise võimalikult huvitavaks ja interaktiivseks muuta. Kõige rohkem korraldavad nad rahvusvahelisi noortevahetusi, kuhu tuleb umbes 35 osalejat, kes siis 6-10 päeva koos veedavad.
 • Lähitulevikus toimub mitu noortevahetust Slovakkias, Hispaanias ja Eestis.
 • Toimunud projektidest paar näidet:
  https://www.youtube.com/watch?v=F9XJ2BAOV9k;
  https://www.youtube.com/watch?v=ltQQ74mwkeg.
 • ülesanded
 • Youth Europa otsib enda meeskonda teotahtelisi noori, kes näevad organisatsiooni tegevuses suurt potentsiaali ja sooviksid oma panuse anda. Kaheks põhiliseks suunaks on Tartumaal ja sotsiaalmeedias info levitamine ja turundusmaterjalide loomine.
 • Vajatakse inimesi, kes naudivad sotsiaalmeediat, kelle jaoks Facebooki ja Instagrami postitused pole tüütu töö. Youth Europa peab oma projektidele võimalikult head osalejad leidma ja projektide tulemusi võimalikult paljudele inimestele levitama. Ühingul on suur jälgijaskond, kus on üle 8500+ inimese.
 • Samuti on väga oluline ka initsiatiiv. Tööd on rohkem kui inimesi ja kindlad ülesanded kujunevad omavahelise suhtluse käigus. Ülesanded sõltuvad ka tudengi oskustest ja huvidest.
 • koostöö eesmärgid
 • Youth Europa soovib luua materjale tervele ühingule, mis aitaksid kogu turundustegevust ühtlustada. Eesmärk on ka väärtuslikke võimalusi suuremale publikule tutvustada ja ühingu mainet kujundada.
 • Eziil
  partneri kirjeldus
 • Eziil Production Intelligence OÜ on 2015. aasta lõpus Viljandis loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on tootmistarkvara EZIIL arendus.
 • Tootmistarkvara Eziil eesmärgiks on võimaldada tootmises samade ressurssidega rohkem toota parema planeerimise kaudu. Tarkvara aitab tootmistes informatsiooni korrastada, tegevusi planeerida, reaalajas jälgida ning annab tootmisest ülevaate.
 • Hetkel kasutab Eziili tarkvara 22 tootmisettevõtet üle Eesti, sh näiteks VMT Tehased, Terastoorik AS ja Cleveron. Järgneva poole aastaga plaanitakse kliendibaasi kahekordistada.
 • ülesanded
 • Tegevused valitakse vastavalt liikmete võimekusele. Lõplik tegevuste nimekiri ja ajakava pannakse kokku siis, kui ollakse liikmetega kohtunud.
 • Näited ülesannetest:
  turundustekstid – otsida kohti, kuhu saaks ettevõtte kohta infot lisada (veebilehed, blogid jmt). Kes on Eziili valdkonna suunamudijad?;
  sotsiaalmeedia;
  huvitavate artiklite koostamine;
  blogi loomine;
  potentsiaalsete ”leadide” kogumine LinkedInis ja Facebookis;
  turundusideede genereerimine.
 • koostöö eesmärgid
 • Koostöö võimalikud eesmärgid:
  inimeste teadlikjuse tõstmine Eziili ja ettevõtte tegevuse osas;
  parem ülevaade Eziili turundamisvõimalustest;
  kodulehe külastuste arvu suurendamine;
  kontaktivõrgustiku parandamine ja valideeritud ”leadide” leidmine.
 • UT sTARTUp Lab
  partneri kirjeldus
 • sTARTUp Lab (endine Ideelabor) on koht, kus üliõpilastel aidatakse nende projekti- ja äriideed ellu viia. Tudengid õpivad läbi erinevate töötubade oma ideid esitlema, arendama ning lõpuks neid ka ellu viima.
 • Praktilised ja tegevuspõhised töötoad viivad läbi start-up maailma kogenud mentorid ja oma ala eksperidid.
 • sTARTUp Lab’iga liituvad tudengid, kes tahavad leida oma teadmistele praktilist rakendust, testida ideede elujõulisust ja töötada koos inimestega erinevatelt erialadelt nii ülikooli seest kui väljast.
 • ülesanded
 • videoprojekt: võimalus arendada oma oskusi ürituste filmimisel ja videote monteerimisel. Kogu projekti vältel toimub sTARTUp Labil mitmeid üritusi, millest on võimalik lühiklippe teha (tudengid ei pea omama filmimiseks vajalikke seadmeid);
  üritustele atraktiivsete turundustekstide kirjutamine;
  Instagrami haldamine ja sisu loomine;
  lühiartikli kirjutamine;
  tudengite enda väljapakutud ideed.
 • koostöö eesmärgid
 • Koostöö tulemusena loodetakse:
  UT sTARTUp Lab'i populariseerida;
  uusi liikmeid leida;
  välja mõelda uuenduslikke turunduslahendusi.
 • Tsirkusekeskus
  partneri kirjeldus
 • Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus MTÜ ehk Tsirkusekeskus on Eesti kaasaegse tsirkuse organisatsioonide ja artistide poolt loodud organisatsioon, mille eesmärk on saavutada Eesti kaasaegse tsirkuse silmapaistvus, kõrgetasemelisus ning tunnustatus kodu- ja välismaal.
 • Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus MTÜ ehk Tsirkusekeskus on Eesti kaasaegse tsirkuse organisatsioonide ja artistide poolt loodud organisatsioon, mille eesmärk on saavutada Eesti kaasaegse tsirkuse silmapaistvus, kõrgetasemelisus ning tunnustatus kodu- ja välismaal. Tsirkusekeskusel on kolm peamist tegevusvaldkonda: tsirkusega seotud info kogumine ja edastamine, sündmuste korraldamine ja statistika kogumine.
 • “Lihtkeeli tahame rääkida, mis kaasaegne tsirkus üldse on – et ei ole jalaga tagumikku klounid, ei ole loomad köiel, ei ole üksnes „vau“ pärast trikk, vaid on mitmekülgne ja omanäoline kunstivorm. Tänaseks on Eestis tegutsemas palju põnevaid artiste, huvikoole, festivale ja organisatsioone. Tsirkusekeskuse eesmärgiks on see tegevus lähemalt luubi alla võtta ja iganenud arvamust tsirkusest muuta.”
 • ülesanded
 • Peamised ülesanded tudengitele:
  visuaalse identiteedi loomine (sotsiaalmeedia ja koduleht);
  organisatsiooni brändi selge ja arusaadav mõtestamine;
  uue kodulehe loomine.
 • koostöö eesmärgid
 • Koostöö käigus saab loodud Tsirkusekeskusele isikupärane identiteet, mille põhjalt saab loodud koduleht ja põhi kasutamiseks sotsiaalmeediakanaliteks. Lisaks sellele loodud brändingukava.
 • Follow klubi ka sotsmeedias!
  kontakt